111_0001.htm112_0001.htm113_0001.htm100_0001.htm 110.1 BANJA LUKA, 17. novembra Članovi Saveza logoraša Bosne i Herce- govine, bivši logoraši i članovi nji- hovih porodica danas su, polaganjem cvijeća i pomenom na stradale logoraše, obilježili godišnjicu početka raspušta- nja logora  Manjača  na planini Manjača kod Banjaluke. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza lo- goraša BiH rekao je danas da je vrijeme da se progovori o sistemu organizacije koncentracionih logora, o sistemu pla- niranja i izvršenja zločina. Logor Ma- njača bio je aktivan od 1991. godine, 1992. i 1995. i, po nekim svjedoče- njima, zadnji logoraši su izašli u januaru 1996. godine. Oko 5.000 logo- raša je prošlo kroz logor Manjača.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca