../300/329_0001.htm../300/329_0001.htm111_0001.htm112_0001.htm113_0001.htm100_0001.htm 110.2 SARAJEVO, 17. januara O njemu će se izjašnjavati kada okonča- ju raspravu i o preostalim tačkama dnevnog reda. Predstavnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine je nakon pauze nastavio raspravu o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH. Budžet za finansiranje institucija je 950 miliona KM. Istovremeno, prihodi za servisiranje vanjskog duga iznose 1.004.062.329,00 KM, tako da predloženi budžet ukupno iznosi 1.954.062.329,00 KM.

prethodna
<<  1, 2  >>
slijedeca