112_0001.htm113_0001.htm114_0001.htm100_0001.htm 110.2 SARAJEVO, 19. jula Na sjednici je bilo prisutno 15 delega- ta,pa je predsjedavajuća Lidija Bradara donijela odluku da se sjednica ne može održati. U međuvremenu je potvrđeno da će biti zatražena smjena dopredsjedav- ajućeg Doma naroda Parlamenta FBiH Drage Puzigaća (SNSD) na redovnoj sjed- nici koja treba biti održana narednog četvrtka. Predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta FBiH Lidija Bradara je kazala da će se očitovati o daljnjim koracima, ali da će HDZ nastojati zaštiti dopredsjedavajućeg Puzigaću. S druge strane je donesena odluka da Klub Srba, kojeg većinski čini SDP,upu- ti zahtjev za smjenu dopredsjedavajućeg Puzigaće i imenovanje novog dopredsje- davajućeg iz reda srpskog naroda.

prethodna
<<  1, 2  >>
slijedeca