110.2  Uvjereni smo da sastanci u ovom forma- tu, kao što je dogovoreno tokom našeg sastanka u Skoplju 9. februara 2017. godine, mogu ojačati saradnju i uzaja- mno razumijevanje, unaprijediti našu saradnju i omogućiti da region  govori jednim glasom  u oblasti od zajedničkog interesa, posebno ka EU. Mi veoma cije- nimo kontinuirani angažman EU u podršci stabilnosti i jačanju političkih i ekonomskih veza unutar i sa regionom i pozdravljamo potvrđenu nedvosmislenu podršku EU evropskoj perspektivi za Zapadni Balkan , navedeno je u zaklju- čcima i zajedničkog saopćenja sa današnjeg sastanka. Zemlje i ministri ostaju posvećeni regionalnoj saradnji posebno u pravnom okviru CEFTE i Berlinskog procesa, unapređenju političkog dijaloga.

prethodna
<<  1, 2  >>
slijedeca