120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 116.1 MOSTAR, 12. augusta Naša stranka i Socijaldemokratska partija potpisale su danas Mostarski sporazum kojim je definisan zajednički nastup tih dviju stranaka na predsto- jećim lokalnim izborima u Mostaru. Potpisivanju sporazuma u Mostaru prisu- stvovali su i predsjednici stranaka Predrag Kojović i Nermin Nikšić, napo- mevši da žele podržati dogovor gradskih organizacija svojih stranaka, bez nastojanja da na njega utiču.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca