111_0001.htm112_0001.htm113_0001.htm100_0001.htm 116.1 SARAJEVO, 26. septembra Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović sastao se sa predsjednikom Federacije BiH Marinkom Čavarom. Jedna od tema sastanka bilo je funkcionisanje vlasti u Federaciji BiH. Sagovornici su se složili da je neophodno usaglasiti stavove partnera u vlasti,razgovorom i otvorenim dijalogom. Takođe, od izuze- tne važnosti je nastavak rada na Refor- mskoj agendi,da bismo što prije ispuni- li sve uslovi za dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropsku uniju. Čović je razgovarao i sa premijerom Vlade FBiH Fadilom Novalićem. Zaključe- no je da se komunikacija mora poboljša- ti, te da se mora više raditi na rješa- vnju bitnih pitanja.Čović je poručio da će uskoro biti riješeno pitanje akciza.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca