111_0001.htm112_0001.htm113_0001.htm100_0001.htm 116.1 SARAJEVO, 18. novembra Predstavnici Unije samostalnih sindika- ta policijskih službenika i predstvani- ci Saveza sindikata policije i uposle- nika MUP-a Federacije BiH, na sastanku sa federalnim ministrom unutrašnjih poslova, Aljošom Čamparom, usaglasili su Prijedlog teksta zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službe- nicima Federacije. Predloženim izmjena- ma udovoljilo se zahtjevu policijskih službenika da se prilikom odlaska u penziju, odnosno obračuna penzije, uzi- ma prosjek posljednjih pet godina ili pet najpovoljnijih godina. Nakon što se obave konsultacije unutar organa sindi- kata, ponovni sastanak sa ministrom Čamparom biće održan u ponedjeljak.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca