116_0002.htm120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 116.1 SARAJEVO, 26. januara Ministrica vanjskih poslova BiH sastala se sa ambasadorom Ukrajine za BiH. Usaglašeno je da je važno što prije ra- svijetliti slučaj koji se odnosi na ikonu,a koja je 14. decembra 2020. go- dine uručena ministru vanjskih poslova Ruske Federacije. Ambasador zahtijeva da se od nadležnih institucija BiH izuzme predmet, te traži da se omogući dolazak ukrajinskih eksperata, koji bi zajedno sa ekspertima iz BiH, utvrdili sve okolnosti u vezi sa ikonom. Nakon Ministarstva vanjskih poslova ambasador se sastao i sa glavnom tužiteljicom Tužilaštva BiH.

prethodna
<<  1, 2  >>
slijedeca