116_0002.htm120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 116.1 BIHAĆ, 18. aprila Inspektori Službe za poslove sa stran- cima, provodeći pojačane operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kre- tanja i boravka stranaca na području Unsko-sanskog kantona, utvrdili su da na lokalitetu Bosanske Bojne, u nepo- srednoj blizini granice sa R Hrvatskom u napuštenim objektima boravi nekoliko migrantskih porodica. Obzirom da su migranti nelegalno boravili u objektima u kojima nije bilo minimum uslova za njihov boravak, Služba je inicirala i koordinirala niz aktivnosti na njihovom izmiještanju sa navedenog lokaliteta, te zbrinjavanju u privremene prihvatne centre Borići i Sedra koji su predvi- đeni za smještaj porodica i ranjivih kategorija migranata.

prethodna
<<  1, 2  >>
slijedeca