112_0001.htm113_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 116.1 SARAJEVO, 18. marta Skupština Kantona Sarajevo će u pone- djeljak, 19. marta, razmatrati Prije- dlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo. To je odlučeno na sjednici Skupštine 5. marta, nakon što je grupa od 12 za- stupnika podnijela Prijedlog za glasa- nje o nepovjerenju Vladi. U Prijedlogu se pored ostalog obrazlaže da premijer KS-a Elmedin Konaković, kojeg je pred- ložio Klub zastupnika SDA za funkciju premijera KS-a, nije opravdao povjere- nje stranke koja ga je predložila i politiku parlamentarne većine u toj skupštini. Konaković je krajem januara podnio ostavke na funkcije u SDA, a ubrzo je napustio i stranku.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca