111_0001.htm112_0001.htm113_0001.htm100_0001.htm 119.1 I.SARAJEVO, 18. novembra Predsjedništvo SDS-a ocijenio je danas da je predsjednik RS-a Milorad Dodik  trgovao referendumima  i da neće doz- voliti da BiH prizna nezavisnost Koso- va. Govedarica tvrdi da kod Dodika nikada nije postojala ozbiljna namjera da provede referendum u RS-u o radu Suda i Tužilaštva BiH. Zanimljivo je da je na dan održavanja sjednice Narodne skupštine 6. novembra o suspenziji referenduma, Sud BiH upo- znao Dodika da je jedan dio prošle go- dine bio prisluškivan. To znači da se obustavlja istraga protiv njega, što govori da je na dan kada je stavljena van snage odluka o referendumu, zatvo- ren predmet protiv Dodika.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca