../500/564_0001.htm../600/630_0001.htm../500/564_0001.htm../600/634_0001.htm../700/774_0001.htm../300/361_0001.htm../500/564_0001.htm../600/631_0001.htm../600/623_0001.htm../400/416_0001.htm../200/282_0001.htm../700/778_0001.htm../700/796_0001.htm../700/728_0001.htm../600/622_0001.htm119_0002.htm120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 119.1 Ukoliko ste u prethodnim danima boravi- li u zemljama koje bilježe veliki broj zaraženih osoba koronavirusom i osjeća- te simptome preporučuje se da se javite epidemiologu. Zavod za javno zdravstvo FBiH - (033 564-630, 033 564-634, 063 774-361, 063 062-073) Kontakt osoba za informacije o putnicima - 033 564-631 Kanton Sarajevo - (033 623-416, 062 086-282, 062 030 778, 062 030 796, 062 030 728, 033 622-028)

prethodna
<<  1, 2, 3  >>
slijedeca