120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 119.1 BIHAĆ, 22. novembra U Bihaću je održana javna diskusija o temi Mapiranje ljudskih prava u mediji- ma, sa fokusom na prava izbjeglica i drugih ranjivih grupa u BiH. Istaknuto je da novinari u svojim izv- ještajima moraju biti oprezni i pošto- vati ljudska prava, jer upravo ti izv- ještaji utječu na percepciju migrantske krize kod bh. građana. Na osnovu isku- stava novinara koji prate migrantsku krizu zaključeno je da je većina novi- narskih sadržaja objektivna i štiti interese ranjivih grupa, ali da im ne- dostaju informacije nadležnih, zbog čega je predloženo formiranje info pul- ta, da bi novinarima informacije bile svakodnevno dostupne.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca