../600/600_0001.htm120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 119.1 BANJA LUKA, 17. septembra Ukidanje ovogodišnje premije za pšenicu u Republici Srpskoj imat će za poslje- dicu poskupljenje brašna, a samim tim i hljeba, upozoravaju poljoprivrednici. Međutim, pekari su drugačijeg stava. Kažu, poskupljenja neće biti.  Ako ne dobijemo podsticaje, poskupjet će brašno, a samim tim i hljeb , upozo- ravaju poljoprivrednici u Republici Srpskoj. Nezadovoljni su potezom resor- nog ministarstva koje je ukinulo ovogo- dišnju premiju za pšenicu od pet fenin- ga po kilogramu. S poskupljenjem ili bez njega, štetu trpe građani.Iako pekari tvrde da cije- na nije korigovana, vekna hljeba je sve manja i manja. Od nekadašnjeg 1 kg, težina vekne došla je na 600 grama.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca