137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 123.1 HAAG, 18. februara Međunarodni mehanizam za krivične sudo- ve saopćio je da ga je Velika Britanija obavijestila o tome da će Jadranko Prlić, od danas odslužiti polovinu zat- vorske kazne od 25 godina,čime bi, pre- ma britanskim zakonima, mogao ispuniti uvjet za prijevremeno puštanje na slo- bodu. Prema saopćenju iz MKKS-a, o polovini odsluženja kazne koje nastupa 18. februara, Mehanizam je obaviješten o ovome krajem novembra prošle godine. Mehanizam nije objavio odluku, kao ni je li takva odluka donesena. U pismu se navodi da se britanska pravila o uvje- tnom puštanju na slobodu nakon polovine izdržane kazne ne odnose na ovaj slučaj i da se odluka o tome ostavlja na odlučivanje isključivo Carmelu Agiusu.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca