122_0001.htm123_0001.htm124_0001.htm100_0001.htm 123.1 BEOGRAD, 20. jula Nalaz Sudsko-psihijatrijskog odbora Medicinskog fakulteta predstavljen je danas u Višem sudu u Beogradu i u njemu se navodi da je optuženi Dragomir Par- ović za ratni zločin u mjestu Kravice 1995. godine, sposoban da prati tok suđenja. Dragomir Parović sposoban je da razumije procesne radnje i posljedi- ce, da li sam ili uz pomoć branioca da prati i prisustvuje suđenjima , navodi se u nalazu koji je jučer, 18. jula stigao u sud. Advokat Vladimir Petronijević tražio je odlaganje procesa, kako bi se odbrana detaljnije upoznala sa vještačenjem, što je sud odbio.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca