127_0001.htm128_0001.htm129_0001.htm100_0001.htm 124.1 BEOGRAD, 25. aprila Skupština Srbije usvojila je Zakon o konverziji stambenih kredita indeksir- anih u švicarskim francima koji je rezultat kompromisnog rješenja između države, udruženja građana i banaka. Građani će imati izbor da li će po nov- om zakonu konvertirati kredite u euro ili nastaviti sa sudskim sporovima. Lex specialis predviđa da se preostali dio duga konvertira u eure i da iznos dobiven konverzijom bude umanjen za 38 posto, kao i da kamatna stopa bude ograničena na 3,4 posto.Ponuđeno rješe- nje državu će koštati 11,7 milijardi dinara (99,1 milijun eura).U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog za- kona,banka je dužna dostaviti korisniku ponudu za zaključenje ugovora.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca