137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 127.1 HAG, 25. aprila Prvih pet predsjednika Skupštine država članica Međunarodnog krivičnog suda zatražili su reviziju funkcionisanja ove institucije nakon odluke donijete 12. aprila da ne budu istraživani zl- očini počinjeni u Afganistanu.  Razočarani smo kvalitetom nekih od pr- avosudnih procedura i određenim rezul- tatima, te ogorčeni propustima koji sp- rječavaju da sud ostvari pun potencij- al , navode ove sudije u tekstu objav- ljenom na portalu  Atlantski savjet pod naslovom  Međunarodnom krivičnom sudu neophodne su reforme .Grupa sudija među kojima je bivši visoki komesar UN za ljudska prava Zeid Raad Al Hussein, zatražila je da manja grupa stručnjaka izvrši nezavisnu procjenu rada suda.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca