122_0001.htm123_0001.htm130_0001.htm100_0001.htm 127.1 WASHINGTON, 19. januara Predstavnički dom Kongresa SAD-a usvo- jio je Zakon o privremenom finansiranju vlade koji bi trebao spriječiti zatva- ranje federalnih agencija i usluga. Zakon mora odobriti i američki Senat, a demokrate bi mogle blokirati njegovo usvajanje da bi ubrzale razgovore o migraciji. Prema usvojenom tekstu, vlada bi bila finansirana do 16. februara. Kongres je izglasao zakon pošto je ko- nzervativnom bloku obećano da će biti pokrenute inicijative za zakone o ja- čanju vojske i pooštravanju migracionih zakona.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca