../800/820_0001.htm137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 127.1 RIM, 16. oktobra Svjetski dan hrane proglašen je 1979. godine na konferenciji Svjetske orga- nizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) kako bi se obilježio dan osnivanja ove organizacije 1945. godine. Ciljevi Svjetskog dana hrane su ohra- brivanje poljoprivredne proizvodnje, saradnje među državama u tom smislu, promoviranje ekonomske i tehničke sara- dnje među zemljama u razvoju, ohrabriv- anje učešća ljudi iz ruralnih područja, naročito žena i deprivilegovanih kate- gorija. Ovaj se dan obilježava različitim akci- jama u kojima se daje hrana onima koji su najugroženiji. Oko 820 miliona ljudi u svijetu danas su hronično pothra- njena.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca