../300/300_0001.htm../500/500_0001.htm137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 130.1 ZUGDIDI, 21. oktobra Napadač, koji je uzeo oko 20 ljudi kao taoce kako bi opljačkao banku u Gruzi- ji, zatražio je da snage sigurnosti napuste zgradu banke, rekavši da će u protivnom ubiti taoce. Napadač, koji je ušao u banku u gruzi- jskom gradu Zugdidiju, 300 kilometara od glavnog grada Tbilisija, i uzeo oko 20 ljudi za taoce, zatražio je da se policijske snage koje su izašle na lice mjesta udalje od zgrade banke. Napadač, koji je navodno tražio oko 500 hiljada dolara, prenio je svoje zahtje- ve gruzijskom televizijskom kanalu preko jednog od talaca. U toku je akcija policijskih snaga.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca