122_0001.htm123_0001.htm124_0001.htm100_0001.htm 132.1 OREBIĆ, 25. septembra Požar koji je jutros buknuo na nepri- stupačnom terenu kod mjesta Mokalo na području Orebića tokom dana se razbu- ktao i vatra je zahvatila četiri kuće, a vatrogascima na terenu gašenje otežava jaka bura. Vatra je zahvatila četiri kuće u mjestu Mokalo, te dvije kuće u Stankovićima, a požar je stigao do ulaza u Orebić, oda- kle su evakuisani mještani i turisti. Na gašenje požara na području Orebića upućeno je pedeset vojnika, dva heliko- ptera, te jedan desantni brod minopo- lagač iz sastava Protivpožarnih namje- nski organizovanih snaga hrvatskih Oružanih snaga.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca