141_0010.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.9 OSLOBOĐENJE 12.12. Ali niko ne želi doći u Slovačku, ona ne može biti tranzitna zemlja. - Znam. Ako razmišljate o budućnosti BiH, ona neće postati velika imi- grantska zemlja. Biće zemlja kroz koju ljudi prolaze. Nekad sam bio ekspert za ove stvari, napisao sam knjigu o huma- nitarizmu, jednu i o svjetskoj krizi sa hranom. Ali svijet postaje gore mjesto, umjesto bolje. Globalno zagrijavanje će uzrokovati brojne katastrofe. Ljudi ovih dana sele. Da se vratim na tvoje pitanje, ili komentar, mislim da je ovo jedan od najvećih izazova, jedna od najvećih tragedija sa kojom se svijet suočava. Šta se može uraditi sa tim zatvorenim granicama.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  >>
slijedeca