100_0001.htm141_0010.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.9 OSLOBOĐENJE 9. 8. I Kantonalna uprava za inspekcijske poslove USK-a vrši pojačani inspekci- jski nadzor nad provođenjem naredbe Kriznog štaba. Ponovo su upozorili sve subjekte nadzora i građane da se u uslovima aktuelne epidemiološke situacije u FBiH i USK-u striktno pridržavaju donesenih naredbi kriznih štabova, općih i posebnih preporuka. Poziv mladima Usljed pogoršane epidemiološke situacije naredbom je dozvoljeno okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima: ne više od 50 ljudi u zatvorenom i ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >>
slijedeca