141_0013.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.12 OSLOBOĐENJE 12.12. Drugim riječima, to je petina Evropske unije. Sama Kina ima preko milijardu stanovnika. Tako da komunističke parti- je nisu nestale. Ne volim heroje Ali nostalgija je čvrsto vezana za ljudski DNA. Naravno da ljudi osjećaju nostalgiju, kako ne bi. U BiH je norma- lno da ljudi budu nostalgični. Jugosla- vija je, ako je poredimo sa zemljama nastalim njenim raspadom, bili važna država. BiH nije. Tako da je ljudski biti nostalgičan. Ali nostalgija ne pomaže. Nostalgija je kao sedativ. - Sedativ je dobra riječ. Slažem se.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  >>
slijedeca