143_0004.htm144_0001.htm145_0001.htm146_0001.htm100_0001.htm 143.3 NEZAVISNE NOVINE 29. 5. Ostali uslovi odnose se na borbu protiv korupcije, obezbjeđivanje poštovanja ljudskih prava i zaštitu medijskih slo- boda. Jedina konkretna preporuka koja je ispunjena je ukidanje smrtne kazne iz Ustava RS, koja se u Ustavu nalazi od njegovog donošenja u februaru 1992. godine i donedavno nije bila izbrisana. EU je još od otvaranja perspektive za zemlje zapadnog Balkana predočila osnovna tri kriterijuma koja svaka zemlja mora da ispuni da bi mogla biti članica EU. Jedan uslov odnosi se na to da zemlja mora demonstrirati sposobnost da preuzme obaveze koje donosi članstvo a koje se ogledaju kroz poštovanje ci- ljeva političke, ekonomske i monetarne unije.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >>
slijedeca