143_0004.htm144_0001.htm140_0001.htm141_0001.htm100_0001.htm 143.3 NEZAVISNE NOVINE 12.12.  To je bio veliki događaj, a da li je trebalo toliko potrošiti, ne znam , re- kao je Kulić. Iz BHANSA smo tražili komentar u vezi sa svečanosti, ali do zaključenja ovog broja  Nezavisnih  odgovor iz ove agencije nismo dobili. Zanimljivo je da su pomenuti trošak mogli da odobre Sa- vjet Agencije ili sam direktor Davorin Primorac. U Savjetu su po jedan član iz ministarstava prometa i komunikacija BiH, odbrane, finansija i trezora, te iz vlada RS i FBiH, BHDC-a i BHANSA. Inače, BHANSA je formirana kao neprofi- tna organizacija, izvještaje o radu predaje Vijeću ministara, ima pravo na izbor revizorske kuće, a o njenom po- slovanju ne raspravlja parlament BiH.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6  >>
slijedeca