../200/299_0001.htm144_0001.htm140_0001.htm141_0001.htm100_0001.htm 143.6 NEZAVISNE NOVINE 12.12. Najviše zvanice iz političkog i dru- štvenog života BiH su, osim u gastro- nomskim delicijama i vatrometu, mogle uživati i u nastupu, između ostalih, Halida Bešlića, Nine Badrić, Aleksandre Radović i Ane Rucner, a program je vo- dio popularni Tarik Filipović. Procije- njena vrijednost javne nabavke iznosila je 300.000 KM, a najpovoljniji ponuđač bio je  DD marketing  d.o.o. Mostar s ponudom od 299.350 KM.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6  >>
slijedeca