154_0003.htm101_0001.htm../200/200_0001.htm../300/300_0001.htm100_0001.htm 154.2 Prilikom obilaska svih lokacija održa- vanja događaja s predstavnicima medija, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je istakao kako očekuje da će se Bosna i Hercego- vina predstaviti u pozitivnom svjetlu.  Nema nikakvih problema u organizaciji. Samo se nadamo da će vrijeme biti bolje. Delegati, gosti i učesnici već pristižu. Većina guvernera je u zgradi Vijeća ministara, gdje imaju svoje bilateralne sastanke ,rekao je Šarović.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  >>
slijedeca