154_0007.htm101_0001.htm../200/200_0001.htm../300/300_0001.htm100_0001.htm 154.6 U okviru događaja, kroz više od 40 događaja, govora će biti o brojnim temama, kao što je poslovanje malih i srednjih preduzeća, digitalizacija, uticaj migracija i zeleni gradovi. Svoje potencijale i strateške industri- je, BiH će predstaviti na Sesiji o pot- encijalima za investiranje u BiH, pod nazivom  Investirajte u BiH — Investirajte u profitabilne projekte , koja se održava u četvrtak, 9. maja, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH. Na ovoj sesiji svim prisutnima će biti predstavljeni i benefiti investiranja u BiH,poput geografskog položaja, povo- ljnog pravnog okruženja i trgovinskih sporazuma, te prenešena pozitivna isustva stranih investitora.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  >>
slijedeca