101_0001.htm../200/200_0001.htm../300/300_0001.htm100_0001.htm 154.13 Sastanak će biti praćen interaktivnim panelom, odnosno prezentacijama minis- tara na temu investicionih potencijala svake od ovih zemalja. Kroz pitanja i odgovore, omogućena je i neformalna diskusija sa svim prisutni- ma, koja će stranoj publici osigurati kompletnije razumijevanje cjelokupne regije Zapadnog Balkana. BiH će tokom tri dana ugostiti više od 2.000 predstavnika međunarodne poslovne zajednice,investitora, visokih vladinih zvaničnika (guverneri EBRD-a, ministri finansija, ekonomije, trezora ili Cent- ralne banke) te predstavnika organiza- cija civilnog društva.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  >>
slijedeca