156_0002.htm101_0001.htm../200/200_0001.htm../300/300_0001.htm100_0001.htm 156.1 22. oktobar CIK DODIJELIO MANDATE Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BIH) počela je sa dodjeljivanjem mandata nakon održanih izbora 7. oktobra 2018. godine. Branko Petrić, predsjendik CIK-a naglasio je da u raspodjeli nisu prim- ijenjene odredbe za minimalnu zastuplj- enost po entitetima, te da će to biti urađeno nakon upoređivanja rezultata izbora, odnosno nakon ponovnog brojanja glasova.Inače, rok za preduzimanje pravnih normi, odnosno za podnošenje zahtjeva za novo brojanje glasova počinje sutra, 23. oktobra, i trajat će tri dana.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  >>
slijedeca