150_0001.htm177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 177.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI MOSTAR, 21. juna Povodom 150. godina od rođenja pjesnika Alekse Šantića, većeras će u Ćorovića kući, u Mostaru, biti održana promocija knjige   Ostajte ovdje  . Promocija se održava u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva  Prosvjeta  Mostar i Sarajevo. Aleksa Šantić bio je jedan od najpozn- atijih predstavnika novije lirike u bivšoj Jugoslaviji, a samim tim i u BiH.Šantićeva poezija inspirisana je snažnim emocijaama i ljubavnom tugom,a njegova druga pjesnička tema imala je rodoljubni karakter.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca