177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 177.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA SREBRENICA, 2. jula Memorijalni centar Srebrenica je danas predstavio publikaciju  Srebrenica. Genocid. 25 godina poslije.  koja na 56 stranica obuhvata pregled istorijskog konteksta, opsade i genocida u Srebre- nici,negiranja i prikrivanja zločina, svjedoka,presuda i procesuiranja zloči- na genocida,a donosi i priču Memorija- lnog centra, aktivnosti ove institucije u ovoj godini,te planove za budućnost. Publikacija će služiti istraživačima, novinarima i svima zainteresovanim za temu genocida u Srebrenici da kroz jednostavan pregled i sažete informa- cije dobiju lakši uvid u razmjere počinjenog zločina genocida.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca