177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 181.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI MOSTAR, 25. septembra Nakon četiri dana održavanja, tradicio- nalnim čitanjem u gradskom parku u Mo- staru, završen je treći Međunarodni književni festival  Poligon . Na koji način publici približiti knji- ževnost i autore, šifra je koju  Poli- gon  pokušava  razbiti  već treću godi- nu, i kao i kod gotovo svakog posla ka- da je kultura pitanju — ide polako i teško, ali posao je to od kojeg kultu- rni entuzijasti ne odustaju, među njima i  Poligon , poručili su u ponedjeljak organizatori.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca