177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 182.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI SARAJEVO, 17. januara Međunarodni forum Bosna danas je u Sa- rajevu organizovao komemorativni skup posvećen novinaru, likovnom, književnom i pozorišnom kritičaru Vojislavu Vuja- noviću koji je 10. januara, u 81. godi- ni, preminuo u Sarajevu. Vujanović je bio jedan od osnivača Foruma. Vojislav Vujanović bio je poznati liko- vni, pozorišni i književni kritičar, dugogodišnji radnik Radio Sarajeva i Radija BiH. Tokom svog višedecenijskog umjetničkog i novinarskog rada Vojo Vujanović je ostavio snažan pečat u razvoju bosanskohercegovače kulture i umjetnosti.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca