177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 182.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI SARAJEVO, 25. aprila Kvalitetno obrazovanje temelji se na uzajamnom uvažavanju, upoznavanju razl- ičitih kultura i običaja, promoviranju različitosti. Romi žele da njihova djeca žive upravo u takvom društvu, rečeno je na konfer- enciji Izrada i realizacija Akcijskog plana za obrazovanje Roma. Naglašeno je da se mora početi od obra- zovanja djece, da bi se tako lakše riješavali problemi u budućnosti.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca