177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 182.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI SARAJEVO, 17. decembra Dugogodišnji profesor Odsjeka za matem- atiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu akademik prof. dr. Harry Miller preminuo je danas. U svom 50 godišnjem radu dao je ogroman doprinos razvoju matematičkih nauka u Bosni i Hercegovini i ostavio je neizb- risiv trag na brojnim svjetskim univer- zitetima na kojima je predavao,saopćeno je sa Odsjeka za matematiku-Prirodno- matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.Smrću profesora Millera akade- mska zajednica u Bosni i Hercegovini izgubila je velikog naučnika, profesora i humanistu. Vrijeme i mjesto sahrane i komemoracije bit će naknadno saopćeni.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca