192_0001.htm193_0001.htm194_0001.htm100_0001.htm 192.1 RELIGIJA SARAJEVO, 15. februara JAČANJE MEĐURELIGIJSKOG DIJALOGA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA BIH Međureligijsko vijeće BiH organizovaće danas i sutra u Sarajevu konferenciju posvećenu promociji jačanja međurelig- ijskog dijaloga u lokalnim zajednicama u BiH, kao i prezentaciju dostignuća i pozitivnih primjera iz tih sredina. Cilj ovog skupa, čiji je naziv  Značaj jačanja međureligijskog dijaloga u lo- kalnim zajednicama BiH , jeste da prom- oviše poruke mira i pomirenja Međureli- gijskog vijeća BiH široj publici, da predstavi uspjehe projekta  Jačanje međureligijskog dijaloga u BiH , te da pokaže ojačanu mrežu ovog vijeća, uz predstavljanje najboljih praksi,rečeno je u Međureligijskom vijeću BiH.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca