../200/200_0001.htm192_0002.htm192_0001.htm193_0001.htm194_0001.htm100_0001.htm 192.1 RELIGIJA MEKKA, 13. prosinca KONFERENCIJA LIGE MUSLIMANSKOG SVIJETA Kraljevina Saudijska Arabija bila je domaćin islamske svjetske konferencije o temi  Islamsko jedinstvo - opasnosti podjela i isključivosti . Organizator Liga muslimanskog svijeta, željela je poslati poruku da put kojim se kreće muslimanski svijet treba popraviti. Na konferenciji su to potvrdili i predstavnici Islamske zajednice sa područja Balkana. Više od 1 200 stručnjaka iz svih oblasti islamskog učenja dalo je svoj doprinos konferenciji Lige muslimanskog svijeta u Mekki. Teme koje su dominira- le tokom rasprava i panel diskusija ticale su se jedinstva, te opasnosti koje donose podjele i isključivosti.

prethodna
<<  1, 2  >>
slijedeca