304_0001.htm305_0001.htmhttp://www.bhrt.ba303_0001.htm303_0001.htm304_0001.htm309_0001.htm../100/100_0001.htm 302.1 N E D J E LJ A 21.07. 12.30 Smanji Gas! 304 13.00 Perspektiva, dijaloška emisija 13.30 Izazovi poljoprivrede 14.00 Okruženje: (Pod)cjena rada na Balkanu, dijaloška emisija 14.55 Shift, informatički magazin, r. 15.10 Ljeta u Indiji, igrana serija, r. 16.00 Vijesti 16.15 TV Liberty 16.45 Naša snaga, reportaža 17.15 Lov u mutnom, jugoslavenski igrani film 305 19.00 Dnevnik 2 www.bhrt.ba

prethodna
<<  1  >>
slijedeca