309_0001.htm../100/100_0001.htm../200/200_0001.htm300_0001.htm 333.2 BHT1 PREPORUČUJEMO SRIJEDA, 21.03. u 16.30 OSMANSKA VREMENA igrana serija, 1 40 Vrijeme je vladavine sultana Ahmeda trećeg. Osmansko Carstvo već godinama nije u ratu, ali narod je nezadovoljan, a ekonomska situacija je teška. Perzijski šah želi svog sina postaviti na prijestolje Osmanskog Carstva. U Istanbul šalje Kasim-agu i njegovu sestru Džansezu, kako bi mu pomogli da ostvari svoje ciljeve. Kasim-aga i Džanseza se žele osvetiti sultanu Ahmedu jer je pogubio njihovog oca. Kasim-aga dobija važan državni položaj na dvoru. On naređuje ubistvo šejha, a sve to vidi Gondžanigar, supruga bivšeg komandant sultanovih tjelohranitelja...

prethodna
<<  1, 2, 3, 4  >>
slijedeca