349_0002.htm339_0001.htm349_0001.htm359_0001.htm../100/100_0001.htm 349.1 ČETVRTAK 26.04. 00:00 Ponoćne vijesti 00:10 Omladinski program, Kolaž magazin OP-a Infopol, r. 01:00 Odrastanje, r. 02:00 Euroradio, r. 03:00 Noć vinila 04:00 Narodna muzika, r. 05:00 Muzika raspoloženja 06:00 Vijesti 06:03 Dobro jutro 06:30 Radio znanje 06:33 Dobro jutro 07:00 Danas