529_0003.htm530_0001.htm531_0001.htm532_0001.htm../100/100_0001.htm 529.2 Dok je djevojka odgovarala na posta- vljeno pitanje, profesor se čučao na stolici. U jednom momentu, stolica pukne a profesor padne na pod. Djevo- jka koja nije mogla da izdrži, prasne u smijeh. Ustaje profesor, i brišući svoj kaput govori: -  Jaooo, kolegicee, što mi padosmo!

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  >>
slijedeca