586_0009.htm587_0001.htm588_0001.htm589_0001.htm591_0001.htm 586.8 ŽRTVE GENOCIDA U SREBRENICI - ukop POTOČARI 11.7.2017. GODINE Prezime (ime oca) ime 1. Hasanović (Avdulah) Ševket 1974 2. Ćerimović (Mumin) Fadil 1969 3. Hasanović (Emin) Rešid 1929 4. Husejinović (Uzeir) Bećir 1937 5. Osmanović (Šaban) Abdulah 1964 6. Šabanović (Mehan) Rasim 1945 7. Beganović (Selman) Sabahudin 1976 8. Mahmutović (Mahmut) Đemila 1962 9. Salkić (Mustafa) Munib 1979 10. Harbaš (Salih) Bajro 1947 11. Harbaš (Bajro) Adem 1974 12. Salihović (Selman) Mirzet 1978 13. Salihović (Huso) Alija 1923 14. Mehmedović (Mehmed) Sinan 1933 15. Osmanović (Ibrahim) Šemso 1929 16. Suljić (Kemal) Damir 1979 17. Kadrić (Šukrija) Kadrija 1970 18. Rizvanović (Salčin) Sejfo 1955

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  >>
slijedeca