586_0013.htm587_0001.htm588_0001.htm589_0001.htm591_0001.htm 586.12 ŽRTVE GENOCIDA U SREBRENICI - ukop POTOČARI 11.7.2018. GODINE Prezime (ime oca) ime 1. Alić (Mušan) Omer 1963 2. Alić (Ređo) Muhamed 1978 3. Ališević (Abdulah) Fahrudin 1972 4. Avdić (Osman) Suvad 1962 5. Beganović (Hasan) Hazim 1974 6. Begović (Muharem) Suad 1974 7. Bektić (Mustafa) Kiram 1953 8. Borić (Hasan) Ramo 1955 9. Budović (Huso) Bajro 1940 10. Burić (Ahmo) Edin 1977 11. Čakanović (Sulejman) Salem 1960 12. Dautbašić (Esed) Aziz 1964 13. Dudić (Mustafa) Nijazija 1973 14. Dudić (Salih) Remzija 1975 15. Gušić (Muhamed) Avdija 1953 16. Halilović (Šaban) Šahin 1924 17. Hasanović (Alija) Ahmet 1932 18. Hasanović (Zejnil) Nesib 1957

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  >>
slijedeca