660_0001.htm661_0001.htm662_0001.htm663_0001.htm 669.1 PREMIER sportska kladionica 1 3 HOKEJ - RUSKA LIGA PRO (3 X 10 MIN) 1793 PROLETAR -KALININ (2:2) 3:4 2 2,20 1794 PROLETAR -BELIYE (0:4) 5:6 2 2,00 1795 KALININS -BELIYE (1:2) 3:4 2 2,35 1892 KALININS -PROLETA (1:1) 4:6 2 2,05 1893 AIS BA -CHETY 2,10 4,20 2,55 18:50 1894 SHEST -MOSCO 2,05 3,95 2,70 19:50 1895 MOSCOW -AIS B 2,60 4,10 2,10 20:55 1896 CHETYR -SHEST 2,10 3,95 2,65 21:55 1897 SHEST -AIS B 2,20 4,00 2,45 23:05 1898 CHETYR -MOSCO 2,15 4,00 2,55 00:05 HOKEJ - RUSKA COMET DIVIZIJA (3 X 10 MI 1899 KRASN -ERSH (0:0) 2:2 OT1:0 X 4,90 1900 LEDOVYY -STALKER (1:2) 4:6 2 2,45 1901 ERSHI -LEDO (1:4) 7:7 OT1:0 X 4,70 1902 STALKER -KRASNYY (0:0) 6:2 1 2,45 2 3 ERSHISTY -STALKER (0:0) 2 : 3 2,60 1904 LEDOVY -KRASN 1,90 4,80 2,65 17:50 HOKEJ I OSTALO

prethodna
<<  1, 2, 3  >>
slijedeca