153_0001.htm151_0001.htm147_0001.htm132_0001.htm111_0001.htm120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 118.1 SARAJEVO, 25. novembra Indeks kvaliteta vazduha jutros je naj- lošiji u Zenici i iznosi 153, u Saraje- vu 151 i Tuzli 147 i okarakterisan je kao nezdrav, podaci su stranice  Zrak ekoakcija . Prema podacima mjerenja u Federaciji Bosne i Hercegovine, indeks kvaliteta vazduha jutros u 7.00 časova u Visokom je iznosio 132, a u Kaknju 111 i okara- kterisan je kao nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva. U Bihaću i Travniku, sa indeksom zaga- đenosti 64, odnosno 79, vazduh je jutros umjereno zagađen.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca