137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 121.1 BRISEL, 28. maja Europska unija je pripravna u svakom trenutku otvoriti pristupne pregovore s Bosnom i Hercegovinom, no kada će to tačno biti ovisi isključivo o bosansko- hercegovačkoj strani koja mora provesti dodatne reforme i ispuniti uvjete, por- učila je danas Valentina Superti koja će biti glavni pregovarač EU. BiH je odlukom Europskog vijeća iz marta ove godine dobila suglasnost za otvaranje pristupnih pregovora, no nakon toga je u zemlji došlo do nove političke krize i blokada pa još nije formiran pregova- rački tim niti usvojen pregovarački ok- vir.Na čekanju je i niz zakona čije je usvajanje Vijeće ultimativno zatražilo, uz odluku da formalno odobri početak pregovora,ali bez definiranog datuma.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca