137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 124.1 SKOPLJE, 30. novembra Ministar vanjskih poslova Bosne i Her- cegovine Elmedin Konaković, na poziv predsjedavajućeg OSCE-a ministra vanj- skih poslova Sjeverne Makedonije Bujara Osmanija, sudjeluje u radu 30. Minista- rskog vijeća OSCE-a danas u Skoplju. Ministar Konaković obratiti ministrima kao šef delegacije Bosne i Hercegovine u toku prve plenarne sesije. Konaković će u ime BiH potpisati i za- jedničku izjavu o borbi protiv korup- cije nakon čega će se obratiti medijima zajedno sa predstavnicima Albanije, Crne Gore, Srbije, i Makedonije.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca