156_0005.htm 156.4 Schmidt dalje kaže da Milorad Dodik ovaj poduhvat naziva povratkom na  izvorni Dejton  te kaže da je i politički pogrešan naziv zasnovan na pogrešnim tumačenjima Ustava BiH.  U praksi, politika ima za cilj poništiti mnoge teško stečene reforme u posljednjih 26 godina, a ne da bi se striktno pridržavali Mirovnog sporazuma nego da se vratimo na situaciju koja je postojala na terenu prije Dejtona. Ukratko, gospodin Dodik želi da povuče RS iz ustavnog poretka koji je uspostavljen prema Aneksu 4 Općeg okvirnog sporazuma za mir i da se odustane od civilne implementacije Sporazuma navedenom u Aneksu 10 , dodao je.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  >>
slijedeca