177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 180.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA SARAJEVO, 25. jula Za 50 godina postojanja, Akademija likovnih umjetnosti predstavlja svoju najistaknutiju osobinu - istrajnost. Izložba projekta Grafičkih mapa Saraje- vo od 1992. do 1995. sadrži grafičke listove, matrice i dokumente, kao svje- doke težine uvjeta u kojima je nastaja- la umjetnost. Autori su nastavnici, saradnici i studenti Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, te umjetnici koji su ostali u opkoljenom gradu.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca