411_0002.htm 411.1 CJENOVNIK USLUGA OGLAŠAVANJA I SPONZORSTVA S OPŠTIM USLOVIMA ZA FEDERALNU TELEVIZIJU za 2023. godinu Blok ispred Prekid ili iza Ci- cijena Vrijeme Termin jena za sek. za sek. poč. - 12.00 F 5 KM 7 KM 12.00 - 16.00 D 7 KM 8 KM 16.00 - 19.25 B 15 KM 25 KM 19.25 Pred Dnevnik 2 40 KM 19.55 Pred Sport 60 KM 19.58 Pred Vrijeme 60 KM 20.00 - 23.00 A 30 KM 40 KM 23.00 - 00.00 C 10 KM 12 KM 00.00 - do kraja E 6 KM 8 KM

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  >>
slijedeca