112_0001.htm113_0001.htm114_0001.htm100_0001.htm 115.1 TUZLA, 20. jula Federalno ministarstvo rada i socijalne politike organizuje promociju Projekta podrške zapošljavanja koja će biti održana u Dramar centru u Tuzli. Riječ je o dvokomponentnom projektu u BiH, ukupne vrijednosti oko 50 miliona BAM. Prva komponenta projekta,Podrška prom- ociji zapošljavanja, ima svrhu pomoći Vladi FBiH na povećanju i širenju efek- tivnosti i efikasnosti aktivnih prog- rama tržišta rada i posredovanja pri zapošljavanju u cilju unapređenja ishoda tržišta rada.Druga komponenta projekta,Podrška za sisteme upravlja- nja, monitoring i komunikaciju pruža podršku za efektivan monitoring projek- ta i financiranje za jačanje sistema upravljanja u svrhu monitoringa ALMP.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca