../600/600_0001.htm../200/230_0001.htm111_0001.htm112_0001.htm113_0001.htm100_0001.htm 115.1 SARAJEVO, 18. novembra Delegat Naše stranke u Domu naroda Par- lamenta FBiH Edin Forto zahtijeva od premijera Federalne vlade Fadila Nova- lića da hitno izmiri obaveze prema 600 radnika Hidrogradnje, koje je, kako tvrdi, pokretanjem stečaja poslao na biro. Radinici nisu dobili ni zagarantovane plate ni otpremnine, a među njima je i 230 onih koji imaju uslove za penziju, ali im Federalni fond PIO ne može izda- ti rješenja zbog neuplaćenih doprinosa.  Podvlačim da se radi o firmi koja je u dvotrećinskom vlasništvu Federalne vlade. Dakle, Vlada FBiH je jedan od kriminalnih vlasnika firmi koji krše zakon tako što ne uplaćuju radnicima ono što im po zakonu pripada ,rekao je.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca