120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 115.1 BIHAĆ, 25. maja Mještani Zavalja, Vučjaka i okolnih na- selja današnjim su okupljanjem i potpi- sivanjem peticije izrazili nezadovo- ljstvo zbog odluke Gradskog vijeća Bi- hać o izmještanju migranata i izbjegli- ca iz središta grada na lokaciju Vučja- ka. Kao razlozi prvenstveno su istaknu- ti sigurnosni i ekološki aspekti, zbog blizine naseljenih područja i vodosnab- dijevnih gradskih lokacija. Gradonačelnik Bihaća naglasio je kako u potpunosti razumije mještane ovih biha- ćkih naselja i ukazao na to da su ovo najjasnije posljedice nebrige ili nes- posobnosti nadležnih državnih institu- cija o ovom pitanju.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca