120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 115.1 MOSTAR, 26. januara Napori zdravstvenih radnika u HNK-u urodili su plodom,Vlada HNK-a je doni- jela odluku da im ponudi povećanje plata. Vlada je na hitnoj telefonskoj sjednici a na prijedlog ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite, donijela odluku o ponudi za zaključivanje kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodav- aca i radnika u oblasti zdravstva na području HNK-a. Protesti zdravstvenih radnika i traženje novog kolektivnog ugovora doveli su do generalnog štraj- ka, najave štrajka glađu i podizanja šatorskog naselja ispred zgrade Vlade HNK-a.Međutim, zdravstveni radnici ne odustaju od štrajka dok im ponuda ne bude službeno dostavljena.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca