../400/495_0001.htm111_0001.htm112_0001.htm113_0001.htm100_0001.htm 115.1 SARAJEVO, 20. jula Vlada Federacije BiH danas je dala je saglasnost na veleprodajnu cijenu pri- rodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH ko- ja, počevši od 1. avgusta iznosi 0, 495 KM Sm3. Riječ je o umanjenju od od 4,81 posto u odnosu na sadašnju cijenu. Danas je donesena Odluka da iz Tekuće rezerve Vlade Federacije za 2017. go- dinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija bude izdvojeno 700.000 KM za eksproprijaciju u vezi sa izgradnjom ceste Neum — Stolac.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca