112_0001.htm113_0001.htm114_0001.htm100_0001.htm 114.1 BIHAĆ, 20. jula Na sastanku Operativne grupe za koordi- niranje aktivnosti i nadzor nad migran- tskom krizom u Unsko sanskom kantonu (USK), postignut je konačni dogovor o smještaju migrantskih porodica prvent- veno žena i djeca u kompleks hotela Sedra. Nakon što bude izvršena dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija prostorija tog hotela,porodice ce biti izmještene, a prema najavama kantonalnog premijera Huseina Rošića, to bi moglo biti već naredne sedmice.Kada je riječ o lokaci- ji za formiranje migrantskih prihvatnih centara, još uvijek nije postignut kon- ačan dogovor,ali su približeni stavovi.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca