111_0001.htm112_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 114.1 VIJESTI IZ BiH SARAJEVO, 21. jula Privredna komora Federacije BiH, u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i drugim partnerskim institucijama u BiH provodi istraživanje stanja i nivoa digitalizacije u malim i srednjim preduzećima (MSP). Ciljni sektori koji će biti obuhvaćeni istraživanjem su metalski sektor, drvna industrija i turizam. Istraživanje predstavlja dio aktivnosti u sklopu projekta Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH , koji će implementirati GIZ u periodu od 2019. do 2021. godine.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca