112_0001.htm113_0001.htm114_0001.htm100_0001.htm 114.1 BANJA LUKA, 17. januara Vlada Republike Srpske donijela je da- nas odluku o formiranju, organizaciji i nadležnostima Komisije za provođenje Strategije borbe protiv korupcije u tom bh.entitetu za period do 2022. godine. Komisiju će činiti 17 punopravnih čla- nova na čelu s ministrom pravde. Njen zadatak je koordinacija i evaluacija provođenja Strategije borbe protiv korupcije u RS-u do 2022. godine s pripadajućim Akcionom planom, te ja- čanje međuinstitucionalne i međusekto- rske saradnje, u svim oblastima borbe protiv korupcije, saopćeno je nakon sjednice entitetske vlade.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca