120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 114.1 BANJA LUKA, 3. juna O Trgovskoj gori kao mogućem odlagali- štu nuklearnog otpada iz Nuklearne ele- ktrane Krško govori se još od 1997. Stanovnici ovog područja strahuju, a vlasti do sada nisu uradile mnogo da bi spriječiile da se nuklearni otpad odlaže na ovoj lokaciji. S tim u vezi, održan je sastanak Koordinacijskog tima BiH za problem odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori. Donesene su odluke da se konstituiše tim stručnjaka i pravni tim. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac navodi da će iskoristiti sve kapacite- te, stručne, naučne i pravne, da bi onemogućili da Hrvatska napravi nukle- arno odlagalište na ovom lokalitetu.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca