../200/200_0001.htm111_0001.htm112_0001.htm113_0001.htm100_0001.htm 114.1 MOSTAR, 21. maja Ministrica za ljudska prava i izbjegli- ce BiH Semiha Borovac posjetila je danas Izbjeglički centar u Salakovcu da bi se lično uvjerila kakvo je stanje osoba koje su primljene u ovaj centar. Uglavnom je zadovoljna onim što je vidjela.  Danas ih je oko 200, među kojima je 44 djece. Svi su zbrinuti, imaju svoje so- be, raspoređeni su. Svi su registrira- ni, sa podacima, fotografijama, tako da postoji puna kontrola izlaska i ulaska u Centar , izjavila je ministrica Borovac nakon posjete.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca