120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 114.1 SARAJEVO, 23. januara Sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj će se razmatari glasati o nepo- vjerenju Vladi KS bit će održana 29. januara. Za ovaj termin su glasali 18 zastupnika, 12 je bilo protiv, tri su bila suzdržana. Mirza Čelik će biti novi predsjedavajući Skupštine nakon današnjeg glasanja. On je izabran sa 18 glasova za, 14 suzdržanih i 1 protiv. Zastupnici Skupštine KS-a su jednogasno donijeli su Odluku o privremenom fina- nsiranju potreba KS za period od 1. ja- nuara do 31. marta. Jednoglasno je do- nesena Odluka o privremenom finansira- nju Zavoda zdravstvenog osiguranja do 31. marta, te saglasnost na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove Služba za zapošljavanje KS.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca