122_0001.htm123_0001.htm124_0001.htm100_0001.htm 121.1 BEČ, 17. septembra Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak predvodi drža- vnu delegaciju na Generalnoj konferen- ciji Međunarodne agencije za nuklearnu energiju  IAEA , koja se održava u Beču. Crnadak je najavio da će se na Genera- lnoj konferenciji obratiti u srijedu, 18. septembra, kada će iznijeti stav BiH da se Hrvatskoj ne može dozvoliti da nuklerani otpad odlaže na lokaciji Trgovska gora na državnoj granici i da je potrebno naći drugo rješenje.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca