137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 121.1 ZAGREB, 18. februara Zoran Milanović svečano je pred pred- sjednikom Ustavnoga suda Miroslavom Še- parovićem prisegnuo za 5. predsjednika Republike Hrvatske, obvezavši se na vjernost Ustavu.  Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obav- ljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih drža- vljana. Kao hrvatski državni poglavar, držat ću se Ustava i zakona, brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske, bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti, čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost Republike Hrvatske. Tako mi Bog pomogao , prise- gnuo je Milanović.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca