121_0002.htm122_0001.htm123_0001.htm124_0001.htm100_0001.htm 121.1 HAG, 23. aprila Karadžić je znao za genocid u Srebreni- ci, znao je za plan i postupao po tom planu,tvrdi Tužilaštvo,i traži doživ- otnu kaznu zatvora, dok odbrana traži poništenje prvostepene presude Haškog tribunala i novo suđenje,rečeno je tok- om žalbenog pretresa u predmetu protiv Radovana Karadžića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične su- dove,koji je naslijedio Haški tribunal. Tužilaštvo na početku izlaganja traži od sudija MMKS-a da Karadžić bude os- uđen po dvije tačke genocida i da se osudi na doživotnu robiju. Haški tribunal osudio Karadžića na 40 godina zatvora zbog genocida i ratnih zločina u BiH, nije bilo pravično.