122_0001.htm123_0001.htm130_0001.htm100_0001.htm 122.1 PRIŠTINA, 25. rujna Balkanska interagencijska mreža za odu- zimanje ilegalno stečene imovine je održala drugi sastanak u Prištini o te- mi  Planiranje prije oduzimanja . BA- RIN mreža se sastoji od vladinih age- ncija iz Albanija, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Go- re, Srbije i Slovenije koje su odgovo- rne za upravljanje i raspolaganje imo- vinom koja je oduzeta od kriminalaca. Svoja iskustva o temi konferencije po- dijelili su stručnjaci iz holandske i belgijske kancelarije za upravljanje oduzetom imovinom, kao i predstavnici privatnih kompanija za oduzimanje imo- vine u Velikoj Britaniji i Republici Irskoj. FENA

prethodna
<<  1  >>
slijedeca