122_0002.htm122_0001.htm123_0001.htm130_0001.htm100_0001.htm 122.1 STRASBOURG, 19. januara BiH je potrebna temeljita ustavna reforma bez koje demokratske instituci- je ne mogu pravilno funkcionirati, a BiH ne može postati istinski građanska država svih njenih građana, stoji u Nacrtu rezolucije o BiH Vijeća Evrope, koja će se naći pred Parlamentarnom skupštinom Vijeća Evrope 24. januara,uz moguće određene izmjene. Odbor za praćenje Vijeća Evrope zabr- inut je zbog porasta nacionalističke i etnički obojene retorike, naročito u kontekstu izborne kampanje u BiH za Opće izbore u oktobru 2018.

prethodna
<<  1, 2  >>
slijedeca