137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 122.1 ZAGREB, 25. maja Više hiljada ljudi učestvovalo je u Za- grebu, Splitu i Zadru u maršu protiv abortusa. Oko 5.000 učesnika povorke u Zagrebu istaklo je svoje zahtjeve za zaštitom najugroženije manjine u Hrvat- skoj - nerođene djece i tokom skupa iskazivalo podršku stavu da život poči- nje začećem. Četvrti skup u organizaciji ultrakonze- rvativnih udruženja, koje podržava i Katolička crkva u Hrvatskoj, pod nazi- vom Hod za život, obilježilo je nekoli- ko kontraprotesta u Zagrebu, tokom kojih su građanski aktivisti za zaštitu prava žena na izbor sjeli na put kojim je prolazila kolona. Policija je intervenirala i privela 13 aktivista.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca