122_0001.htm123_0001.htm124_0001.htm100_0001.htm 122.1 BERN, 24. septembra Ambasade Bosne i Hercegovine u Bernu i Kairu aktivno sarađuju sa vlastima Švicarske i Nigerije i kompanijom Masol na rješavanju otmice 12 članova posade broda te kompanije otete u Nigeriji. Diplomatski predstavnici BiH su upozna- ti sa detaljima ovog slučaja uključuju- ći i identitet otetog državljanina BiH, ali zbog kompleksnosti situacije ne iz- laze u javnost sa podacima. Među otetim radnicima s broda su i državljani Hrvatske, Slovenije, Rumuni- je i Filipina. Iz kompanije nisu naveli imena radnika koji su oteti, ali su ka- zali da su obavijestili vlasti i poro- dice radnika. Poručili su i da su stru- čnjaci na putu da osiguraju  brzo i sigurno oslobađanje  otetih talaca.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca