http://www.oslobodjenje.ba141_0002.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.1 O S L O B O Đ E NJ E www.oslobodjenje.ba Fahrudin Bender 18. 2. U Krajini niču novi vučjaci: Migranti koriste vodu iz Une, nemaju hranu, samo ih volonteri Crvenog križa ponekad obiđu Pored četiri registrovana centra za migrante u USK-u, građani sve češće prijavljuju da nove grupe migranata pristižu i da borave u napuštenim obje- ktima, zatvorenim fabrikama i slično. Procjenjuje se da takvih stanovnika napuštenih objekata u Bihaću već ima oko hiljadu.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >>
slijedeca