http://www.oslobodjenje.ba141_0002.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.1 O S L O B O Đ E NJ E www.oslobodjenje.ba Mirela Sekulić 20.11. Izložba radova Mirsada Konstantinovića: Likovni jezik kao grafički znak Ko je bio Mirsad Konstantinović? Jedan od najprestižnijih grafičara mlađe ge- neracije koji je iznenada preminuo 25. maja 2008. u 52. godini. Rođen je 1957. u Sarajevu, a Akademiju likovnih umje- tnosti završio je 1995, na Odsjeku za grafiku u klasi profesora Dževada Hoze. Postdiplomski studij završio je 2007. na Akademiji likovnih umjetnosti u Sa- rajevu, Odsjek za grafiku pod mento- rstvom akademika prof. Dževada Hoze i stekao zvanje magistra grafike.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >>
slijedeca