141_0004.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.3 OSLOBOĐENJE 13.12. Gledajući ruke kadinice, derviš iz Se- limovićevog romana kroz dvije stranice brižno građenog teksta  prati ih izne- nađen izrazitošću njihova osamostaljena života . Tako je i sa Safetom Zecom. Ruke se javljaju kao motiv i izazov u njegovom slikarstvu od najranijih studija i sli- ka. Na portretu Majke iz 1972. godine, ruke starije bosanske žene koja sjedi na sećiji ispred otvorenog prozora sa kojeg se dijelom otvara pogled na sara- jevske mahale i okolna brda, mekane su, tople, izrađene, ali nježne. Svedeno, sasvim smireno i skrušeno položene su na koljena, u potpunom uvjerenju da je sve što se zbilo dijelom sudbine sa kojom se miri i koju prihvaća.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >>
slijedeca