142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.3 OSLOBOĐENJE 3. 8. Najbolje opcije Nedavno je održana i tematska sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke FBiH na kojoj je razgovarano o najboljim opcijama za ponovno otvaranje škola. Prije samog održavanja sjednice Ministarstvo je uputilo dopise svim kantonalnim ministarstvima obrazovanja da ga izvijeste o načinima realizacije online nastave te planovima za narednu školsku godinu. - Mada je u ovom trenutku teško predvidjeti šta će se u septembru dešavati sa epidemiološkom situacijom, teorijski se može govoriti o tri moguća scenarija.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >>
slijedeca