158_0002.htm101_0001.htm../200/200_0001.htm../300/300_0001.htm100_0001.htm 158.1 30.12.2015. EURO 3 norma EURO 3 je naziv za regulative EU kojima se propisuju gornje granice pojedinih materija u izduvnim gasovima motora. Cilj donošenja ovakvih akata je unutar Evrope proklamovan kao borba za čistiji zrak. Na tlu Evropske unije EURO 1 norma je stupila na snagu 1993. godine, dok EURO 2 norma (EC 96) postaje obaveza tri godine kasnije.