158_0003.htm 158.2 Kako navode u saopćenju, za obavljanje predmetne djelatnosti od strane Minist- arstva do sada su verificirani klinički centri Sarajevo, Tuzla i Mostar, Opća bolnica  Prim. dr. Abdulah Nakaš  Sara- jevo, Kantonalna bolnica Zenica i Opća bolnica Tešanj. Osim toga, određeno je da se kao podrška javnom sektoru u FBiH za obavljanje laboratorijske dijagnos- tike na COVID-19 može uključiti i Vete- rinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu-Laboratorij za molekularno- genetička i forenzička ispitivanja. Testiranja koja se svakodnevno obavlja- ju na osnovu medicinskoepidemioloških indikacija se ne naplaćuju od pacije- nata, već se obavljaju na teret sreds- tava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

prethodna
<<  1, 2, 3  >>
slijedeca