177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 179.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI SARAJEVO, 16. augusta Predsjednik Međunarodnog centra za mir i počasni predsjednik Asocijacije BJCEM   Bijenala mladih umjetnika Evrope i Mediterana Ibrahim Spahić, predstavio je danas u Sarajevu mlade umjetnike Mariju Šuković i Maka Hubjera, koji će učestvovati u projektima BJCEM-a. Hubjer će od 08. do 19. oktobra učestvovati u međunarodnom projektu  LANDXCAPES art, storytelling, landscape  BJCEM-a u Bariju, a Šuković u međunarodnom projektu  UKYA City Takeover Nottingham 2019  od 7. do 13. februara 2019. godine.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca