181_0001.htm182_0001.htm175_0001.htm100_0001.htm 179.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI SARAJEVO, 16. rujna Izložba  Uspon i pad  bit će otvorena sutra u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Multimedijalna izložba  Uspon i pad (Rise and Fall Ascesa e Caduta) zaje- dnički je fotografski projekat italija- nskog umjetnika Matea Ceschia i Jima Marshalla koji predstavlja dijalog između dva različita konteksta i umje- tnika, održavajući sav humor, užas, svjetlo i tamu priča koje nam pričaju zidovi naših gradova.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca