177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 178.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI SARAJEVO, 16. novembra Na Fakultetu političkih nauka u Sara- jevu promovisana je nova knjiga profe- sora Zarija Seizovića - Političke stra- nputice postdejtonske BiH. U 15-ak ese- ja opisana su društveni, politički i pravni događaji u poslijeratnom periodu u BiH, a više od 30 posto eseja se odnose na pitanje odgovornosti institu- cija i lidera. Seizović se u ovom djelu bavio i zaboravljenom etikom, a bruta- lna istina je ono što čitalac može oče- kivati, kažu recenzenti.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca