177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 178.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI SARAJEVO, 16. septembra Gazi Husrev-begova biblioteka u Sara- jevu kao najstarija kulturna institu- cija u Bosni i Hercegovini, sa Unive- rzitetom u Sarajevu, danas i sutra organizovaće prvu međunarodnu konfere- nciju o zaštiti pisanog naslijeđa. Osnovni cilj konferencije je afirmacija i promocija bosanskohercegovačkog kulturno-historijskog naslijeđa. Konferenciji će prisutvovati stručnjaci iz oblasti konzervacije i restauracije iz BiH i inostranstva.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca