120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 111.1 SARAJEVO, 30. novembra Generalna direktorica za Evropu u Slu- žbi za vanjske poslove Evropske unije, Angelina Eichhorst, boravi danas u posjeti Bosni i Hercegovini. Eichhorst će prisustvovati ceremoniji primopredaje sanitetskih i transportnih vozila koje je Evropska unija donirala Deminerskom bataljonu Oružanih snaga BiH. Ova oprema je dio mjera pomoći Evropske unije u iznosu od 10 miliona eura u okviru Evropskog mirovnog fonda za pod- ršku ostvarivanju cilja za Bosnu i Her- cegovinu bez mina te jačanje kapaciteta Oružanih snaga BiH.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca