120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 111.1 SARAJEVO, 26. novembra Tužilaštvo BiH uložit će žalbu na oslo- bađajuću presudu u slučaju  Dženan Me- mić , potvrđeno je iz ove pravosudne institucije. Žalba će biti upućena čim stigne otpravak prvostepene presude. Sud BiH u predmetu Zijad Mutap i drugi donio je presudu kojom se optuženi Zi- jad Mutap, Hasan Dupovac, Alisa Ramić, Josip Barić i Muamer Ožegović oslobađa- ju svih optužbi. Oni su se, između ostalog, teretili da su djelovali kao organizirana kriminal- na grupa s ciljem prikrivanja dokaza o načinu na koji je Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede opasne po život 8. februara 2016., uslijed kojih je preminuo.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca