120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 112.1 SARAJEVO, 26. novembra VSTV BiH, povodom napada na sudiju Suda BiH Branka Perića,ujedno i predsjedava- jućeg sudskog vijeća u predmetu  Zijad Mutap i drugi , koji su uslijedili na- kon donošenja prvostepene presude u tom predmetu, upućuje riječi podrške sudiji Periću koji je, vjerujemo, profesiona- lno, u smislu i duhu funkcije koju ob- naša, sa još dvoje kolega sudija, donio prvostepenu presudu u navedenom predme- tu, saopćeno je iz VSTV-a. Dodaje se da posebno suzdržani trebaju biti političari u kritiziranju tužila- čkih i sudskih odluka. Nažalost, ističu iz VSTV-a, i u ovom slučaju svjedočili smo  brutalnim, krajnje neodmjerenim riječima upućenim kako pravosuđu tako i sudiji Periću .

prethodna
<<  1  >>
slijedeca