120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 117.1 SREBRENICA, 5. jula Tabuti s posmrtnim ostacima žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u Srebrenici spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari. U mezarju Memorijalnog centra u Poto- čarima ove godine bit će ukopani posm- rtni ostaci 50 žrtava genocida poči- njenog u julu 1995. godine nad stanovn- icima  zaštićene zone UN-a  u Srebrenici. Sabina Rastoder, glasnogovornica JKP  Gradska groblja  Visoko, kazala je da su spremni tabuti s 50 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca