../700/780_0001.htm120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 119.1 SARAJEVO, 26. novembra Gotovo tri decenije od kraja rata u BiH više od 1.780 građana naše zemlje stra- dalo je od eksplozija mina. Naša zemlja ima više od 900 kvadratnih kilometara sumnjive ili površine pod minama. Bosna i Hercegovina bez mina, barijera i žrtava - postignuća i izazovi, naziv je okruglog stola održanog povodom 25. godišnjice potpisivanja Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina. Obećano je da će do 2027. godine naša zemlja biti očišćena od mina. Kada je riječ o broju stradalih od mi- na, BiH spada u 15 najugroženijih drža- va. Više od 900 kvadratnih kilometara potrebno je provjeriti i očistiti da građani ne bi brinuli za vlastitu sigu- rnost - i 30 godina nakon rata.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca