156.14 I sada, nakon dvije godine, umire bez mogućnosti liječenja, jer i da ga želi, njeno tijelo to više ne bi moglo podnijeti. Katastrofa, još sada se povremeno lošije osjećam kod pomislim da je mlada žena sebi jednom odlukom potpuno nepotrebno okončala život. Ali šta sam više mogao učiniti? Upozoriti njenu rodbinu kako bi je  natjerali  na liječenje? Čak i ne smijem, ona je punoljetna i protiv mene bi moglo biti pokrenuto krivično gonjenje na sudu, ali činjenica je da zbog zaštite njene  slobodne volje  ona svaki trenutak može biti na groblju. Kao ljekar mogu reći svoje mišljenje, ali ljudi odlučuju, a mi ljekari to moramo prihvatiti kao činjenicu. Ali odluka o vakcinisanju ili nevakcinisanju utiče i na druge i ipak ima šire društvene posljedice od odluke pojedinca da liječi svoj rak .

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  >>
slijedeca