107_0001.htm112_0001.htm113_0001.htm114_0001.htm100_0001.htm 111.1 SARAJEVO, 22. maja Predstavnički dom Federalnog parlamenta danas se na vanrednom zasjedanju treba izjasniti o rebalansu ovogodišnjeg bu- džeta Federacije, odnosno preusmjerava- nju neutrošenih 107 miliona KM iz 2017. u aktuelnu budžetsku godinu. Novac bi bio namijenjen gradnji brzih cesta u FBiH. Prije vanredne sjednice, poslanici će održati nastavak vanrednog zasjedanja koje je prekinuto 18. aprila. Prema dnevnom redu, preostalo je izjasne o utvrđivanju privremenih smjernica poli- tike za provođenje energijske efikasno- sti u FBiH, predloženim strategijama razvoja metalnog i elektro sektora, drvne industrije i industrije građevin- skog materijala FBiH.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca