120_0001.htm120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 111.1 SARAJEVO, 17. rujna Oko 120 anketara će u naredna 22 dana, počevši od danas prikupljati podatke o domaćinstvima u Bosni i Hercegovini s ciljem da se provjeri da li je od 2009. godine, kada je urađen prvi Master uzo- rak, došlo do manjih ili većih promjena na terenu. Anketari, akreditovanih od statističkih institucija, će u oko 60. 000 domaćinstava prikupljati osnovne demografske podatke o broju članova domaćinstava, starosnoj strukturi i njihovim obrazovnim karakteristikama, najavila je Agencija za statistiku BiH. Anketari će provjeravati i broj stam- benih objekata na terenu budući da je u proteklih 10 godina u nekim područjima izgrađeno jedno ili više naselja.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca