112_0001.htm113_0001.htm114_0001.htm100_0001.htm 111.1 SARAJEVO, 24. septembra Europska unija osigurala je milijun i sto tisuća eura za dva projekta ukla- njanja mina u Bosni i Hercegovini, od kojih se jedan odnosi na reizviđanje sumnjive površine, a drugi na usposta- vljanje nove baze podataka o miniranim područjima i web aplikacije. Europska unija je, osim pomoći u demi- niranju, osiguravala potporu i žrtvama od mina, ali i povratnicima. Prvobitna strategija predviđala je da BiH bude očišćena od mina do 2020. godine, ali to se neće moći dogoditi te je novi rok za završetak 2025. godina.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca